Wim Elfring tijdelijk terug als voorzitter van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug afgelopen zaterdag 21 april, is oud- en ere voorzitter Wim Elfring opnieuw gekozen als actief voorzitter van de vereniging. 2 jaar geleden is hij na 25 jaar voorzitterschap mede om gezondheidsredenen afgetreden en werd in Johan Vegter, vader van 2 leerlingen van Wilhelmina een opvolger gevonden. Nu is gebleken dat het voorzitterschap toch aanzienlijk meer tijd vergt dan verwacht en Johan dit niet kon combineren met zijn drukke werkzaamheden waarvoor hij ook regelmatig in het buitenland verblijft, heeft hij ervoor gekozen om zijn functie na 2 jaar weer neer te leggen. De vereniging heeft een potentieel aantal jonge en frisse kandidaten voor deze functie achter de hand, echter hebben zij aangegeven zich nog enkele jaren te willen “settelen” in de maatschappij. Tot die tijd neemt Wim Elfring, inmiddels weer in goede gezondheid, de honneurs waar. Gelukkig beschikt Wilhelmina over veel actieve leden die zich in allerlei commissies op de achtergrond inzetten voor de vereniging.
De bestuursleden Rianne Damhuis en Remmelt Vriesema waren beiden aftredend, maar ook weer herkiesbaar en werden dan ook prompt weer herkozen.
Muzikaal gezien gaat het de vereniging voor de wind. Onlangs, op zondag 15 april heeft het jeugdorkest van Wilhelmina o.l.v. Nikki Kleijsen deelgenomen aan het EURO – jeugdfestival in Heel (Lbg.) en werd een fantastisch resultaat behaald. De jury beoordeelde het optreden als zeer goed tot uitmuntend.
Het grootorkest van Wilhelmina staat ook weer een uitdagend muzikaal jaar te wachten. Op 5 mei a.s. wordt het spits afgebeten met de muzikale medewerking aan de viering van de bevrijding in de NH-kerk en met diverse concerten in de loop van het jaar zal uiteindelijk op zaterdag 8 december het muzikale hoogtepunt moeten worden bereikt tijdens de concoursdeelname in het Muziekcentrum in Enschede.